แจ้งเปิดรับสมัคร ผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรปฎิบัติการพิเศษ รุ่นที่ 13 (รายละเอียด) คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: คำอธิบาย: new3

ขอเชิญร่วม พิธีปิดการศึกษา และพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถการปฏิบัติการพิเศษ

หลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ ๑๑ ณ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กองทัพอากาศ
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๙   เวลา ๐๘๒๙ น.  (รายละเอียด)

กำหนดแนวทางการลงทัณฑ์ข้าราชการ ทอ. และประกาศใช้คำสั่ง ทอ.ฉบับใหม่

(รายละเอียด)

ระเบียบกองทัพอากาศ ว่าด้วยการขับขี่และโดยสารรถจักรยาน พ.ศ.2549

(รายละเอียด)

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาหลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ 11

(รายละเอียด)

ผลสอบคัดเลือก น.ประทวนเลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร เหล่า อย. และ ดย. ขั้นสุดท้าย ประจำปีงบประมาณ 2559

(รายละเอียด)

แจ้งเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ 11 (รายละเอียด)

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่ ประจำปี 2558 ครั้งที่ 4 จำนวน 15 อัตรา (ระหว่าง 2 – 28 ก.พ.58)

รายละเอียด

กองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนจ่าอากาศ ประจำปีการศึกษา 2558 (รายละเอียด)

หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา อย.ครบรอบ 67 ปี

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ธ.ค.57 การแต่งกาย : ชุดปกติเทาคอพับแขนยาวอินทรธนูแข็ง (กำหนดการ)

ขอเชิญชมการแข่งขันปัญจกีฬาทหาร  SPECIAL OPERATIONS CUP 2014  ในวันที่ 16 - 18 ธ.ค.57   สนามกีฬา

กรมปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

ผลสอบคัดเลือก น.ประทวนเลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร เหล่า อย. และ ดย. ขั้นสุดท้าย ปี 58 รายละเอียด

ผลสอบคัดเลือก น.ประทวนเลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร เหล่า อย. และ ดย. ขั้นที่ 1 ปี 58 รายละเอียด

คณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ข้าราชการประพฤติปฏิบัติตามแบบธรรมเนียมทหาร

รายละเอียดการสอบคัดเลือก น.ประทวน เลื่อนฐานะเป็น น.สัญญาบัตร ปีงบประมาณ 2558

เน้นย้ำการกวดขันวินัยทหาร

เรื่องหมวกสำคัญครับ

    คำสั่ง ทอ.(เฉพาะ) ที่ ๑๕๐/๓๙ เรื่อง กำหนดแนวทางการลงทัณฑ์ข้าราชการ ทอ.

 

ารแต่งกายพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล

 ประจำปี 2557 <<<                       

    เนื่องในวันกองทัพไทย ในวันที่ 18 ม.ค.57  ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้า รร.นอ.

 

กองทัพอากาศ รับสมัครบุคคลเข้ารับราชการใน ทอ. ประจำปี 57  จำนวน 598 อัตรา
 รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตทางเดียว ตั้งแต่ 15 ม.ค.57 - 5 มี.ค.57

รายละเอียดการรับสมัคร <<<

 

กรม ปพ.อย. กำหนดจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา ประจำปี 56 <<<

   กรมปฏิบัติการพิเศษ มีความยินดีขอเรียนเชิญเพื่อเป็นเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กรม ปพ.อย.ในวันอังคารที่ 24 ธ.ค.56

รายละเอียดกำหนดการ : การแต่งกาย